الکتروموتور چیست ؟ 

الکتروموتور به دستگاهی گفته می شود که جریان الکتریسته را به حرکت مکانیکی بدل می کند. این دستگاه برخلاف ژنراتور عمل می کند. در حالی که ژنراتور حرکت مکانیکی را به جریان الکتریسیته تبدیل می کند. اغلب الکتروموتورها به وسیله نیروی الکترومغناطیس عمل می کنند. برخی هم با نیروی الکتروستاتیک و اثر پیزوالکتریک کار می‌کنند. قسمتی که حرکت دورانی و متحرک دارد در موتور الکتریکی به آن روتور می گویند. قسمت دیگری که در الکتروموتور ها ثابت و ایستا می باشد، استاتور نامند و دارای یک آهنربای الکتریکی نیز می باشد.