پمپ

پمپ آب خانگی و نحوه انتخاب آن:

پمپ آب خانگی پمپی است که در مصارف خانگی جهت تقویت فشار آب خانگی استفاده می شود.برای افزایش فشار آب خانگی از پمپ های مختلفی می توان استفاده کرد که در ذیل به نمونه هایی از آنها اشاره می شود.

پمپ آب خانگی یا همان پمپ تقویت فشار آب ساختمان در انواع نیم اسب بخار- یک اسب بخار- یک و نیم اسب بخارو دو اسب بخار موجود می باشد:

پمپ آب خانگی نیم اسبی جهت مصرف در ساختمان های یک طبقه با حداکثر متراژ ۱۵۰ متر نصب می گردد.

پمپ آب خانگی یک اسب بخار بشقابی جهت مصرف در ساختمان های سه طبقه و شش واحدی با حداکثر متراژ هر واحد ۷۵ متر نصب می گردد.

پمپ آب خانگی یک اسب بخار جتی جهت مصرف در ساختمان های چهار طبقه و هشت واحدی با حداکثر متراژ  هر واحد ۶۸ متر نصب می گردد.

پمپ آب خانگی یک اسب بخار دو پروانه جهت مصرف در ساختمان های چهار طبقه و هشت واحدی با حداکثر متراژ هر واحد ۷۵ متر نصب می گردد.

پمپ آب خانگی یک و نیم اسب دو پروانه جهت مصرف در ساختمان های پنج طبقه و ده واحدی با حداکثر متراژ هر واحد ۱۰۰ متر نصب می گردد.

پمپ آب خانگی دو اسب بخار جهت مصرف در ساختمان های پنج طبقه چهارده واحدی با حداکثر متراژ ۱۰۰ متر نصب می گردد.

پمپ آب خانگی با توان های بالای دو اسب بخار از طریق مشاوره تلفنی و یا مذاکره حضوری کارشناسان جهت مصرف در مجتمع های مسکونی با تعداد واحد بالا و طبقات مختلف انتخاب و عرضه می گردد.

امروزه با افزایش انفجار گونه جمعیت شهرها و رونق گرفتن ساخت مجتمع ها و برج های مسکونی تامین آب مورد نیاز تمامی واحدها بخصوص واحد هایی که در طبقات بالا قرار دارند امری اجتناب ناپذیرگردیده است لذا برای تامین فشار و دبی آب مصرفی از انواع پمپ های سانتریفیوز تک پروانه-پمپ سانتریفیوژ دو پروانه و پمپ سانتریفیوز چندپروانه و همچنین بوستر پمپ های دو یا چند پمپه استفاده می شود.

در بوستر پمپ ها جهت کاهش مصرف برق و افزایش طول عمر قطعات پمپ از سیستم های دور متغیر الکترونیکی ( اینورتر) استفاده می گردد.

عملکرد این سیستم ها به این نحو است که با سنسورهایی که در مدار خروجی پمپ قرار گرفته میزان فشارو دبی پمپ سنجیده شده و با کنترل سرعت دوران الکتروموتور نصب شده بر روی پمپ منجر به کاهش مصرف انرژی می گردد.

برای کارکرد پمپ ها به صورت اتوماتیک و کاهش دفعات روشن و خاموش شدن پمپ ها ودر نتیجه عملکرد کم صدا تر پمپ نیاز به نصب مخزن تحت فشار به همراه درجه و کلید اتوماتیک است چرا که آب تحت فشار ذخیره شده در منبع مذکور باعث ایجاد یک فشار ثابت در پشت لوله گردیده و در نتیجه کاهش چشمگیر دفعات روشن و خاموش شدن پمپ و همچنین ایجاد جریان متناوب و یکنواخت آب در لوله ها را در پی خواهد داشت.

هنگام راه اندازی و نصب پمپ آب منازل بهتر است مکان نصب پمپ را پائین تر و یا همسطح ورودی آب قرار داده تا فشار مکش ایجاد شده مثبت باشد. اگر این کار در بعضی از شبکه های آبرسانی امکان پذیر نبود تا آنجائیکه وضع ایستگاههای پمپاز اجازه می دهد باید سعی نمود پمپ نزدیک سطح مایع منبع مکش قرار گیرد تا بخشی از توان پمپ صرف مکش آب نگردد ومشکلات کمتری در کار پمپ ایجاد گردد.مسیر لوله کشی باید حتی المقدور مستقیم و از ایجاد خم ها و زانوهای کمتری استفاده گردد. بین زانویی و محل اتصال مکش باید لوله مستقیمی به طول حداقل ۵ برابر قطر مکش فاصله ایجاد نمود چون در غیر این صورت فشار مکش نامتعادلی ایجاد شده و یک طرف چشمه پروانه و محفظه مکش پرتر از طرف دیگر شده و تلفات هیدرولیکی پمپ زیاد و راندمان پمپ کم می گردد . باید قطر لوله مکش یک نمره بیشتر از قطر مجرای رانش بوده و اگر امکان پذیر نیست حداقل یکسان باشد. در مجتمع های مسکونی بزرگ که از بوستر پمپ استفاده می گردد توجه به موارد ذیل برای افزایش طول عمر بوسترپمپ ضروری می باشد. در مسیر رانش پمپ یک شیر دروازه ای و یک سوپاپ کنترل قرار می دهند کار این سوپاپ حفظ پمپ در مقابل فشارهای اضافی وارد بر پمپ است سوپاپ انتهای لوله مکش باید حداقل ۱/۵ متر از سطح مایع مکش پائین تر بوده و پمپ نیز باید به سطح منبع مکش نزدیک باشد . پمپ و موتور را باید روی فونداسیون محکمی نگهداشت تا منجر به لرزش و صدای اضافه پمپ نگردد در غیر این صورت بوش های اتصال محور پمپ و موتور و همچنین یاتاقان های آن خراب و باعث شکستگی محور می گردد.

انتخاب پمپ آپارتمانی وابسته به متغیرهای زیادی می باشد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-تعداد طبقات هر ساختمان

۲-تعداد واحدهای ساختمان

۳-متراژهریک از واحدها

۴-محل قرارگیری پمپ در ساختمان (بعد از کنتور آب و در ورودی آب ساختمان ویا بر روی پشت بام)

۵-طول مسیر لوله کشی ها در داخل ساختمان

۶- سایز لوله ها در داخل ساختمان و …..